Utstilling 2011

Norsk Oldenburger Forening arrangerte sin årlige utstilling på Hajum gård i Røyken første helgen i september. Det var påmeldt 18 hester hvorav 17 møtte til bedømming i ulike klasser. Det ble også offisiell kåring av hopper i Dansk Oldenborg Avl.

Dommere på utstillingen var: 
1. Hoveddommer – Peter Lund, Danmark
2. Åge Jensen, Danmark

Det var som vanlig mange flotte hester å se og kvaliteten på hestene fortsetter den positive utviklingen. Vi fikk følgende klassevinnere:

Karakterene angir følgende: Rasetype og preg, Kroppsbygning og muskulatur, Beinkvalitet og beinstilling, Bevegelser, Helhet

Klasse  Beskrivelse Foredlet Karakterer Renavlet Karakterer
Klasse 7 Hopper 3 år Miss Maud of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 8-8-8-8-8
Klasse 6 Hopper 4 år og eldre Ringens Soleie; eier og utstiller: Eva-Lill Baukhol 8-8-8-9-8 Liva af Skovsøgård; eier og utstiller: Elisabeth Røisli 9-8-8-9-9
Klasse 8 Vallaker 0-3 år Hajums Lumano; eier og utstiller: Ida D Plavnik 7-7-8-6-7 Ringens Lotus; eier og utstiller: Stein Kristian Nordsveen 7-7-7-7-7
Klasse 8b Vallaker 4 år og eldre Unizack Dalegaard; eier og utstiller: Anne Marit Tangnes 8-8-7-8-8
Hingster 2 Læret´s Mentor; eier og utstiller: Jarl Rasmussen og May Britt Michelsen 7-7-6-7-7
Hopper 2 år Ringens Anemone; eier og utstiller: Morten Strandsveen 8-8-8-7-8 Hajums Lumina: eier og utstiller: Ida D Plavnik 7-7-7-7-7
Hopper 1 år Nemi of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 8-8-8-7-8 Myklegardens Valentina; eier og utstiller: Urd Myklebost 8-8-8-8-8
Hingster 3 år og eldre Smedegårdens Mercer; eier og utstiller: Ingrid Ølstad 8-9-7-8-8
Hoppeføll Læret´s Aurora; eier og utstiller: Jarl Rasmussen 7-8-7-7-7 Michelle of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 8-8-8-9-8

Årets hest 2011, renavlet ble Liva af skovsøgård:

Årets hest 2011, foredlet ble Ringens Soleie:

Årets unghest 2011, renavlet ble Michelle of Quality:

Årets unghest 2011, foredlet ble Ringens Anemone:

Klasse 7:  Hopper 3 år     

Klassevinner Renavlet:
kat1-2 (2).jpg (227040 byte)                     
Miss Maud of Quality                           
Eier: Johnny Skinstad
Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 1 2011.pdf

Klasse 6:  Hopper 4 år og eldre

Klassevinner Renavlet:          Nr 2 i holdet:                          Klassevinner Foredlet:
kat2-3 (2).jpg (308451 byte)                 kat3-2 (2).jpg (262941 byte)             kat4-5 (2).jpg (221331 byte)
Liva af Skovsøgård              Amaconia Højbogård          Ringens Soleie
Eier: Elisabeth Røisli               Eier: Gitte Glavin                   Eier: Eva-Lill Baukhol
Dommerkort (PDF):                Dommerkort (PDF):              Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 2 2011.pdf        filer/Katalog nr 3 2011.pdf     filer/Katalog nr 4 2011.pdf

Klasse 8:  Vallaker 0-3 år                                        Klasse 8:  Vallaker 4 år og eldre

Klassevinner Renavlet:    Klassevinner Foredlet:     Klassevinner Renavlet:kat15-2 (2).jpg (216895 byte)          kat16-1 (2).jpg (230428 byte)            kat17-1 (2).jpg (246869 byte)
Ringens Lotus                 Hajums Lumano              Unizack Dalegaard
Eier: Stein Kristian             Eier: Ida D Plavnik            Eier: Anne Marit Tangnes
Nordsveen
Dommerkort (PDF):          Dommerkort (PDF):         Dommerkort (PDF):
filer/15 2011.pdf                 filer/16 2011.pdf                filer/17011.pdf

Hingster 2 år:                            Hingster 3 år og eldre:                                

Klassevinner Renavlet:               Klassevinner Renavlet:
kat7-4 (2).jpg (244753 byte)                 kat13-5 (2).jpg (280977 byte)
Læret´s Mentor                          Smedegårdens Mercer
Eier: Jarl Rasmussen/                  Eier: Ingrid Ølstad
May Britt Michelsen
Dommerkort (PDF):                      Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 7 2011.pdf             filer/Katalog nr 13 2011.pdf

Hopper 2 år:

Klassevinner Renavlet:                 Klassevinner Foredlet:
kat5-3 (2).jpg (255048 byte)                      kat6-8 (2).jpg (229871 byte)
Hajums Lumina                               Ringens Anemone
Eier: Johnny Skinstad                       Eier: Morten Strandsveen
Dommerkort (PDF):                          Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 5 2011.pdf                 filer/Katalog nr 6 2011.pdf

Hopper 1 år:

Klassevinner Renavlet:            Nr 2 i holdet:                              Klassevinner Foredlet:
kat8-1 (2).jpg (216468 byte)              kat9-1 (2).jpg (199853 byte)         kat10-2 (2).jpg (276573 byte)
Myklegardens Valentina         Hajums Luma                         Nemi of Quality
Eier: Urd Myklebost                    Eier: Ida D Plavnik                   Eier: Johnny Skinstad
Dommerkort (PDF):                   Dommerkort (PDF):                Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 8 2011.pdf          filer/Katalog nr 9 2011.pdf       filer/Katalog nr 10 2011.pdf

Hoppeføll: 

Klassevinner Renavlet:                    Klassevinner Foredlet:
kat11-3 (2).jpg (226701 byte)                      kat12-1 (2).jpg (318616 byte)
Michelle of Quality                          Læret´s Aurora
Eier: Johnny Skinstad                        Eier: Jarl Rasmussen
Dommerkort (PDF):                           Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 11 2011.pdf                filer/Katalog nr 12 2011.pdf