Utstilling 2009

For andre gang arrangerte Norsk Oldenburger Forening offisiell utstilling på Hajum gård i Røyken. Det var påmeldt 30 hester hvorav 27 møtte til bedømming i 9 offisielle og 5 uoffisielle klasser. Oslo Politidistrikt Rytterkorpset stilte opp med hele fire vallaker påmeldt.

Dommere på utstillingen var:

1. Hoveddommer – Tommy Huseby
2. Martin Bloch – Danmark
3. Karianne Indrebø
4. Inger-Lise A. Reese

Her gjør dommerne sine vurderinger:

Fra venstre: Inger M. Gustafson (sekretær), Inger-Lise A. Reese, Karianne Indrebø, Tommy Huseby og Martin Bloch.

Det var som vanlig mange flotte hester å se og kvaliteten på hestene har de senere år steget jevnt og trutt. Vi fikk følgende klassevinnere:

Karakterene angir følgende: Rasetype og preg, Kroppsbygning og muskulatur, Beinkvalitet og beinstilling, Bevegelser, Helhet

Klasse 

Beskrivelse

Foredlet

Karakterer

Renavlet

Karakterer

Klasse 4 Hopper 6 år og eldre, som har født levende føll, skal følle i uts. året eller har født min 2 føll tidligere Lumara Højbogård, eier og utstiller Ida Plavnik 8-8-7-8-8
Klasse 5 Hopper 6 år og eldre uten føll eller som kun har føldt ett føll tidligere. Hestbækvejens Alexi; eier og utstiller: Asgeir Tunheim 9-9-7-8-8
Klasse 6 Hopper 4-5 år Sonata Lyngbo;    eier og utstiller:  Linda Kristin Brudeset 8-8-8-6-7
Klasse 7 Hopper 3 år Tia Maria af Hvidsten; eier og utstiller: Gitte Glavin 8-7-6-7-7
Klasse 8 Vallaker 4-5 år Bøgen’s Nobel Night: eier og utstiller: Lene Næss 8-8-8-8-8 Ottho Højbogård; eier og utstiller: Lise Paulsen Stenberg 8-7-7-8-8
Hingster 2 år Hajums Bentley; eier og utstiller: Ida Plavnik 7-8-7-6-7 Hajums Leroy; eier og utstiller: Ida Plavnik 7-6-7-7-7
Hingster 1 år Hajums Lumano; eier og utstiller: Ida Plavnik 8-7-7-6-7
Hopper 2 år Ringens Soleie: eier og utstiller: Morten Strandsveen 9-8-6-8-8
Hopper 1 år Kalbergaardens Emelina: eier og utstiller: Kjersti Lura Vaaland 9-9-7-8-9
Uoffisiell kl Hingster 3 år og eldre Milan af Kloster: eier og utstiller: Tove Haga 9-9-8-8-9
Uoffisiell kl Hingsteføll Oldenborgs Tvister: eier og utstiller: Merete Ramfjord 9-9-8-9-9 Læret’s Mentor: eier og utstiller: Jarl Rasmussen og Maj Britt Michelsen 8-8-7-7-8
Uoffisiell kl Hoppeføll Ringens Anemone: eier og utstiller: Morten Strandsveen 8-8-7-8-8 Hajums Lumina: eier og utstiller: Ida Plavnik 9-8-8-7-8
Uoffisiell kl Vallaker 6 år og eldre Shaw(Grane): eier og utstiller: Oslo Politidistrikt, Rytterkorpset 9-9-8-9-9

 

Bildegalleri:

Best in Show ble oldenburgerhingsten Milan af kloster:

Beste unghest ble føllet Oldenborg Twister:

Klassevinnere: (klikk på bildene for å se dem i stort format)

Klasse 4:                                          Klasse 5:
Lumara Hoybogaard.jpg (248813 byte)
                         Alexi(klassevinner).jpg (317388 byte)
Lumara Højbogård                            Hestbækvejens Alexi
Eier: Ida Plavnik                                Eier: Asgeir Tunheim

Klasse 6:                                   Klasse 7:
Sonata Lyngbo klassevinner.jpg (315363 byte)                           Tia Maria av Hvidtsten klassevinner.jpg (196021 byte)
Sonata Lyngbo                           Tia Maria av Hvidsten
Eier: Linda K.  Brudeseth           Eier: Gitte Glavin

Klasse 8 foredlet:                            Klasse 8 renavlet:
Bogen's Noble Nigh klassevinnert.jpg (268993 byte)                           iringen.jpg (271072 byte)
Bøgen’s Noble Night                        Ottho Højbogård
Eier: Lene Næss                              Eier: Lise Paulsen Stenberg

Hingster 2 år foredlet:                Hingster 2 år renavlet:
 Hajums Bentley.jpg (219228 byte)                       Hajums Leroy(klassevinner).jpg (238243 byte)
Hajums Bentley                           Hajums Leroy
Eier: Ida Plavnik                           Eier: Ida Plavnik

Hingster 1 år foredlet:                Hopper 2 år foredlet:
Hajums Lumano klassevinner2.jpg (265669 byte)                        Ringens Soleie klassevinner.jpg (271874 byte)
Hajums Lumano                         Ringens Soleie
Eier: Ida Plavnik                          Eier: Morten Strandsveen

Hopper 1 år renavlet:                   Hingster 3 år og eldre:
Kalberggaardens Emelina(4).jpg (252116 byte)                             milan.jpg (252646 byte)
Kalberggaardens Emelina             Milan af Kloster
Eier: Kjersti Lura Vaaland              Eier: Tove Haga

Hingsteføll foredlet:                      Hingsteføll renavlet:
Ramfjord brun(4).jpg (223811 byte)                         Laeret's Mentor klassevinner.jpg (285494 byte)
Oldenborg Twister                        Læret’s Mentor
Eier: Merethe Ramfjord                 Eier: Jarl Rasmussen og
May Britt Michelsen

Hoppeføll foredlet:                       Hoppeføll renavlet:
Ringens Anemone(7).jpg (188192 byte)
                                  Hajums Lumina(3).jpg (240473 byte)
Ringens Anemone                        Hajums Lumina
Eier: Morten Strandsveen             Eier: Ida Plavnik

 

Vallaker 6 år og eldre foredlet:
Shaw klassevinner.jpg (180475 byte)
Shaw (Grane)
Eier: Oslo Politidistrikt/Rytterkorpset

Det aller hyggeligste på en utstilling er når de yngste inntar ringen. 

Her er noen bilder av de søte små. (Klikk på bildene for å se dem i stort format)

Laeret's Mentor.jpg (317450 byte)    Ramfjord brun(2).jpg (220845 byte)    Laeret's Mentor henger.jpg (255708 byte)    vilikke.jpg (272686 byte)    Ramfjord sort(1).jpg (243361 byte)      Laeret's Mentor(2).jpg (282171 byte)    Ramfjord sort(2).jpg (183679 byte)    litengutt.jpg (229302 byte)    Hajums Lumina.jpg (297097 byte)    anemone iringen.jpg (277031 byte)     Hajums Lumina(1).jpg (219177 byte)    Ringens Anemone(8).jpg (403528 byte)    Hajums Lumina(2).jpg (216922 byte)    Ringens Anemone(5).jpg (228738 byte)    Ramfjord brun(7).jpg (234851 byte)

Åringer og toåringer var også godt representert. Her noen bilder fra deres tur i ringen.

(Klikk på bildene for å se dem i stort format)

 utst1.jpg (187813 byte)    utst2.jpg (235471 byte)    utst3.jpg (142092 byte)    utst4.jpg (214477 byte)    utst5.jpg (245388 byte)   utst6.jpg (310302 byte)    utst7.jpg (210122 byte)    utst8jpg.jpg (183933 byte)    utst9.jpg (375434 byte)    utst10.jpg (270699 byte)  utst11.jpg (251500 byte)    utst12.jpg (259055 byte)    utst13.jpg (210671 byte)    utst14.jpg (310110 byte)    utst15.jpg (231731 byte)     utst16.jpg (217136 byte)    utst17.jpg (239597 byte)    utst18.jpg (201680 byte)    utst19.jpg (293326 byte)    utst20.jpg (202308 byte)

Utstilling 2010

Norsk Oldenburger Forening arrangerte sin årlige utstilling på Hajum gård i Røyken første helgen i september. Det var påmeldt 21 hester hvorav 19 møtte til bedømming i ulike klasser. Det ble også offisiell kåring av hopper i Dansk Oldenborg Avl.

Dommere på utstillingen var: 
1. Hoveddommer – Peter Lund, Danmark
2. Åge Jensen, Danmark

Her gjør dommerne sine vurderinger:

Fra venstre: Tor Richard Myklebost (speaker), Lena Fransgård (sekretær), Åge Jensen og Peter Lund.

Det var som vanlig mange flotte hester å se og kvaliteten på hestene fortsetter den positive utviklingen. Vi fikk følgende klassevinnere:

Karakterene angir følgende: Rasetype og preg, Kroppsbygning og muskulatur, Beinkvalitet og beinstilling, Bevegelser, Helhet

Klasse  Beskrivelse Foredlet Karakterer Renavlet Karakterer
Klasse 6 Hopper 4-5 år Tia Maria af Hvidsten; eier: Gitte Glavin, utstiller: Miriam Aasli 8-7-7-7-7 Flerur Hunslev; eier og utstiller: Asgeir Tunheim 9-8-7-8-8
Klasse 7 Hopper 3 år Tilde Agerbo; eier og utstiller: Asgeir Tunheim 8-8-8-8-8
Klasse 8 Vallaker Hestbækvejens Belman; eier og utstiller: Stine Gulbrandsrud 8-8-7-8-8 Hajums Leroy; eier og utstiller: Ida Plavnik 8-7-8-8-8
Hingster 2 år Hajums Juno; eier og utstiller: Ida Plavnik 7-7-7-7-7
Hingster 1 år Elliot of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 8-8-7-7-7
Hopper 2 år Miss Maud of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 9-9-8-8-9
Hopper 1 år Ringens Anemone; eier og utstiller: Morten Strandsveen 8-8-6-7-7 Hajums Lumina: eier og utstiller: Ida Plavnik 8-8-8-8-8
Hingster 3 år og eldre Hajums Bentley; eier og utstiller: Ida Plavnik 7-8-7-8-7
Hingsteføll Ringens Lotus: eier og utstiller: Morten Strandsveen 8-8-6-7-7
Hoppeføll Myklegårdens Valentina; eier og utstiller: Urd Myklebost 9-8-8-9-9

Bilder av alle klassevinnerne og dommerkort kommer her en av de første dagene.

Bildegalleri:

Best in Show ble 2-års hoppen Miss Maud of Quality:

Beste unghest ble føllet Myklegardens Valentina:

Bilder av alle hestene inndelt etter klasse: (klikk på bildene for å se dem i stort format)

Det ligger link til det aktulle dommerkortet for den enkelte hesten nedenfor hvert bilde.

Klasse 6:  Hopper 4 – 5 år                                                  Klasse 7:  Hopper 3 år

Klassevinner Renavlet:      Klassevinner Foredlet:               Klassevinner Foredlet:
kat1 3 (2).jpg (227553 byte)            kat2 2 (2).jpg (264859 byte)                        kat3 1 (2).jpg (271984 byte)
Fleur Hunslev                   Tia Maria av Hvidsten              Tilde Agerbo
Eier: Asgeir Tunheim           Eier: Gitte Glavin                         Eier: Asgeir Tunheim
Dommerkort (PDF):             Dommerkort (PDF):                   Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 1.pdf            filer/Katalog nr 2.pdf                     filer/Katalog nr 3.pdf

Klasse 8:  Vallaker

Klassevinner Renavlet:                Klassevinner Foredlet:
kat4 1 (2).jpg (259573 byte)                        kat7 1 (2).jpg (237771 byte)                                  
Hajums Leroy                               Hestbækvejens Belman
Eier: Ida D Plavnik                          Eier: Stine Gulbrandsrud
Dommerkort (PDF):                       Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 4.pdf                       filer/Katalog nr 7.pdf

Nr 3 i holdet:                                      Nr 4 i holdet:
kat6 2 (2).jpg (254458 byte)                         kat5 1 (2).jpg (217517 byte)
Top Hedegård                                  Odin Højbogård
Eier: Ingvild K. Røst/Frank Wåland    Eier: Roger Fangan
Dommerkort (PDF):                           Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 6.pdf                            filer/Katalog nr 5.pdf

Hingster 2 år:                            Hingster 1 år:                                

Klassevinner Foredlet:                 Klassevinner Renavlet:
kat8 1 (2).jpg (239510 byte)                       kat9 1 (2).jpg (223831 byte)                         
Hajums Juno                                Elliot of Quality
Eier: Ida D Plavnik                         Eier: Johnny Skinstad
Dommerkort (PDF):                      Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 8.pdf                       filer/Katalog nr 9.pdf

Hingster 3 år og eldre:              Hingsteføll:

Klassevinner Foredlet:                 Klassevinner Renavlet:
kat15 1 (2).jpg (232676 byte)                    kat17 4 (2).jpg (303008 byte)
Hajums Bentley                            Ringens Lotus
Eier: Ida D Plavnik                          Eier: Morten Strandsveen
Dommerkort (PDF):                       Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 15.pdf                     filer/Katalog nr 17.pdf

Hopper 2 år:

Klassevinner Renavlet:           Nr 2 i holdet:                       Nr 3 i holdet:
kat10 9 (2).jpg (180368 byte)         kat11 3 (2).jpg (241518 byte)           kat12 3 (2).jpg (229123 byte)
Miss Maud of Quality            Nordahls Zerena               Kalberggaardens Emelina
Eier: Johnny Skinstad              Eier: Eva Lill Baukhol          Eier: Kjersti Lura Vaaland
Dommerkort (PDF):                Dommerkort (PDF):            Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 10.pdf               filer/Katalog nr 11.pdf          filer/Katalog nr 12.pdf

Hopper 1 år:

Klassevinner Renavlet:                Klassevinner Foredlet:
kat13 3 (2).jpg (229327 byte)                     kat14 6 (2).jpg (261644 byte)
Hajums Lumina                            Ringens Anemone
Eier: Ida D Plavnik                          Eier: Morten Strandsveen
Dommerkort (PDF):                       Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 13.pdf                     filer/Katalog nr 14.pdf

Hoppeføll: 

Klassevinner Renavlet:                 Nr 2 i holdet:                              Forregister:
kat18 1 (2).jpg (291984 byte)                          kat19 1 (2).jpg (247780 byte)               kat20 1 (2).jpg (292237 byte)
Myklegardens Valentina           Hajums Luma                            Mas Litouche
Eier: Urd Myklebost                      Eier: Ida D Plavnik                      Eier: Malene Stordahl
Dommerkort (PDF):                     Dommerkort (PDF):                   Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 18.pdf                   filer/Katalog nr 19.pdf                 filer/Katalog nr 20.pdf