Årlig utstilling 2013

Årets foredlede hest: Mike Søttrupgård

Årets foredlede hest: Mike Søttrupgård

Norsk Oldenburger Forening avholdt sin årlige utstilling for første gang på Norsk Hestesenter sitt anlegg på Starum.

2013 representerer i så måte en milepæl for Norsk Oldenburger Forening. Foreningen har med dette tatt et viktig skritt i retning av å vokse ved å legge til rette for et større arrangement.

Beslutningen fikk også god oppslutning med 23 påmeldte hester og hvor 20 stilte til utstilling. I tillegg kommer de fire hoppene som stilte med føll.

Les videre

Utstilling 2012

Norsk Oldenburger Forening avholdt årets utstilling på Hajum gård i Røyken 1. september. 18 hester var på meldt og 17 møtte til bedømming i de ulike klassene. For første gang i Norge ble det også vist en avkomstklasse.

Dommere på utstillingen var:
1. Hoveddommer – Peter Lund, Danmark
2. Åge Jensen, Danmark

Igjen var det møtt mange gode hester og spesielt hyggelig var det med fem føll på utstilling, noe som viser at det avles tiltross for tendenser til finanskrise i våre naboland. Tilsvarende var det ekstra hyggelig med mange nye tobeinte på utstilling.

Karakterene angir følgende: Rasetype og preg, Kroppsbygning og muskulatur, Beinkvalitet og beinstilling, Bevegelser, Helhet

Klasse  Beskrivelse Foredlet Karakterer Renavlet Karakterer
Klasse 6 Hopper 4 år og eldre Naniza Dalegaard; eier og utstiller: Marianne Jensen 8-8-6-8-8 Kalberggaardens Emelina; eier og utstiller: Kjersti Lura Vaaland 8-7-8-7-8
Klasse 8b Vallaker 4 år og eldre Hajums Lando; eier og utstiller: Knut Flaget 8-8-8-8-8
Hopper 2 år Nemi of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 8-7-8-7-8 Hajums Luma; eier og utstiller: Ida D Plavnik 7-8-7-7-7
Hopper 1 år Læret´s Aurora; eier og utstiller: Inga Walseth 8-8-8-7-8 Michelle of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 9-8-8-9-9
Hingster 3 år og eldre Stallknektens Jack; eier og utstiller:  Camilla Rasmussen 8-7-7-7-7 Læret´s Mentor; eier: Jarl Rasmussen og May Britt Michelsen, Utstiller: Camilla Rasmussen 7-7-7-6-7
Hingsteføll Læret´s Jackpot; eier og utstiller: Jarl Rasmussen og May Britt Michelsen 8-8-8-8-8 Verdi of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 9-8-8-9-9
Hoppeføll Ringens Lilje; eier: Morten Strandsveen  utstiller: Ole Andres Mausethagen 9-8-8-9-9
Avkomstsamling Lumara Højbogård; 100% ; eier og utstiller: Ida D Plavnik Hoppas avkom: Hajums Lorenzo (vallak f. 2004), Hajums Lando (vallak f. 2006), Hajums Lumano (vallak f. 2008), Hajums Lumina (hoppe f. 2009)(Stilte ikke til bedømming), Hajums Luma (hoppe f. 2010) 22 p og bronsemedalje

Avkomstsamling etter Lumara Højbogård,  22 poeng og bronsemedalje:

Årets hest 2012, renavlet ble Kalberggaardens Emelina:

Årets hest 2012, foredlet ble Hajums Lando:    

Årets unghest 2012, renavlet ble Michelle of Quality:

Årets unghest 2012, foredlet ble Ringens Lilje:

Klasse 6:  Hopper 4 år og eldre:   (Trykk på bildene for å se dem i stort format)

Klassevinner Renavlet:                    Klassevinner Foredlet:                                   Katalog nr 2 (4).jpg (267188 byte)                                   Katalog nr 3 (1)1.jpg (284404 byte)
Kalberggaardens Emelina               Naniza Dalegaard                            
Eier: Kjersti Lura Vaaland                    Eier: Marianne Jensen                                  filer/Dommerkort kat 2 2012.pdf         filer/Dommerkort kat 3 2012.pdf

Klasse 8b:  Vallaker 4 år og eldre

Klassevinner Foredlet:
Katalog nr 90 (2)1.jpg (239329 byte)
Hajums Lando
Eier: Knut Flaget
filer/Dommerkort kat 90 2012.pdf

Nr 2 i holdet:
Katalog nr 17 (2)1.jpg (257991 byte)
Hajums Bentley
Eier: Ida D Plavnik
filer/Dommerkort kat 17 2012.pdf

Nr 3 i holdet:
Katalog nr 16 (1)1.jpg (237857 byte)
Hajums Lumano 
Eier: Ida D Plavnik
filer/Dommerkort kat 16 2012.pdf

Nr 4 i holdet:
Katalog nr 99 (2)1.jpg (347118 byte)
Felix af Allstedskov
Eier: Thor Oustad
filer/Dommerkort kat 99 2012.pdf

Hopper 2 år:

Klassevinner Renavlet:                    Klassevinner Foredlet:
Katalog nr 4 (4)1.jpg (272818 byte)                                    Katalog nr 5 (4)1.jpg (229646 byte)
Hajums Luma                                     Nemi of Quality
Eier: Ida D Plavnik                               Eier: Johnny Skinstad
Dommerkort (PDF):                            Dommerkort (PDF):
filer/Dommerkort kat 4 2012.pdf          filer/Dommerkort kat 5 2012.pdf

Hopper 1 år:

Klassevinner Renavlet:                    Klassevinner Foredlet:
Katalog nr 6 (5)1.jpg (250211 byte)                             Katalog nr 7 (5)1.jpg (282023 byte)
Michelle of Quality                           Læret´s Aurora
Eier: Johnny Skinstad                         Eier: Inga Walseth
Dommerkort (PDF):                            Dommerkort (PDF):
filer/Dommerkort kat 6 2012.pdf          filer/Dommerkort kat 7 2012.pdf

Hingster 3 år og eldre:                                

Klassevinner Renavlet:                  Klassevinner Foredlet:
Katalog nr 13 (4)1.jpg (229287 byte)                   Katalog nr 14 (7)1.jpg (243878 byte)
Læret´s Mentor                             Stallknektens Jack                                                   Eier: Jarl Rasmussen/                     Eier: Camilla Rasmussen
May Britt Michelsen
Dommerkort (PDF):                         Dommerkort (PDF):
filer/Dommerkort kat 13 2012.pdf     filer/Dommerkort kat 14 2012.pdf

Hingsteføll:     

Klassevinner Renavlet:                     Klassevinner Foredlet:
Katalog nr 10 (5)1.jpg (291356 byte)                                          Katalog nr 12 (4)1.jpg (278495 byte)
Verdi of Quality                                 Læret´s Jackpot 
Eier: Johnny Skinstad                         Eier: Jarl Rasmussen
Dommerkort (PDF):                           Dommerkort (PDF):
filer/Dommerkort kat 10 2012.pdf       filer/Dommerkort kat 122012.pdf

Nr 2 i holdet:                                     Nr 3 i holdet:
Katalog nr 11 (4)1.jpg (277890 byte)                                  Katalog nr 8 (2)1.jpg (217180 byte)
Læret´s Loke                                    Finest Jack Daniels
Eier: Jarl Rasmussen                        Eier: Kjetil og Karianne Fredheim
Dommerkort (PDF):                           Dommerkort (PDF):
filer/Dommerkort kat 11 2012.pdf       filer/Dommerkort kat 8 2012.pdf

Hoppeføll: 

Klassevinner Foredlet:
Katalog nr 9 (3)1.jpg (175096 byte)
Ringens Lilje
Eier: Morten Strandsveen
Dommerkort (PDF):
filer/Dommerkort kat 9 2012.pdf

Utstilling 2011

Norsk Oldenburger Forening arrangerte sin årlige utstilling på Hajum gård i Røyken første helgen i september. Det var påmeldt 18 hester hvorav 17 møtte til bedømming i ulike klasser. Det ble også offisiell kåring av hopper i Dansk Oldenborg Avl.

Dommere på utstillingen var: 
1. Hoveddommer – Peter Lund, Danmark
2. Åge Jensen, Danmark

Det var som vanlig mange flotte hester å se og kvaliteten på hestene fortsetter den positive utviklingen. Vi fikk følgende klassevinnere:

Karakterene angir følgende: Rasetype og preg, Kroppsbygning og muskulatur, Beinkvalitet og beinstilling, Bevegelser, Helhet

Klasse  Beskrivelse Foredlet Karakterer Renavlet Karakterer
Klasse 7 Hopper 3 år Miss Maud of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 8-8-8-8-8
Klasse 6 Hopper 4 år og eldre Ringens Soleie; eier og utstiller: Eva-Lill Baukhol 8-8-8-9-8 Liva af Skovsøgård; eier og utstiller: Elisabeth Røisli 9-8-8-9-9
Klasse 8 Vallaker 0-3 år Hajums Lumano; eier og utstiller: Ida D Plavnik 7-7-8-6-7 Ringens Lotus; eier og utstiller: Stein Kristian Nordsveen 7-7-7-7-7
Klasse 8b Vallaker 4 år og eldre Unizack Dalegaard; eier og utstiller: Anne Marit Tangnes 8-8-7-8-8
Hingster 2 Læret´s Mentor; eier og utstiller: Jarl Rasmussen og May Britt Michelsen 7-7-6-7-7
Hopper 2 år Ringens Anemone; eier og utstiller: Morten Strandsveen 8-8-8-7-8 Hajums Lumina: eier og utstiller: Ida D Plavnik 7-7-7-7-7
Hopper 1 år Nemi of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 8-8-8-7-8 Myklegardens Valentina; eier og utstiller: Urd Myklebost 8-8-8-8-8
Hingster 3 år og eldre Smedegårdens Mercer; eier og utstiller: Ingrid Ølstad 8-9-7-8-8
Hoppeføll Læret´s Aurora; eier og utstiller: Jarl Rasmussen 7-8-7-7-7 Michelle of Quality; eier og utstiller: Johnny Skinstad 8-8-8-9-8

Årets hest 2011, renavlet ble Liva af skovsøgård:

Årets hest 2011, foredlet ble Ringens Soleie:

Årets unghest 2011, renavlet ble Michelle of Quality:

Årets unghest 2011, foredlet ble Ringens Anemone:

Klasse 7:  Hopper 3 år     

Klassevinner Renavlet:
kat1-2 (2).jpg (227040 byte)                     
Miss Maud of Quality                           
Eier: Johnny Skinstad
Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 1 2011.pdf

Klasse 6:  Hopper 4 år og eldre

Klassevinner Renavlet:          Nr 2 i holdet:                          Klassevinner Foredlet:
kat2-3 (2).jpg (308451 byte)                 kat3-2 (2).jpg (262941 byte)             kat4-5 (2).jpg (221331 byte)
Liva af Skovsøgård              Amaconia Højbogård          Ringens Soleie
Eier: Elisabeth Røisli               Eier: Gitte Glavin                   Eier: Eva-Lill Baukhol
Dommerkort (PDF):                Dommerkort (PDF):              Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 2 2011.pdf        filer/Katalog nr 3 2011.pdf     filer/Katalog nr 4 2011.pdf

Klasse 8:  Vallaker 0-3 år                                        Klasse 8:  Vallaker 4 år og eldre

Klassevinner Renavlet:    Klassevinner Foredlet:     Klassevinner Renavlet:kat15-2 (2).jpg (216895 byte)          kat16-1 (2).jpg (230428 byte)            kat17-1 (2).jpg (246869 byte)
Ringens Lotus                 Hajums Lumano              Unizack Dalegaard
Eier: Stein Kristian             Eier: Ida D Plavnik            Eier: Anne Marit Tangnes
Nordsveen
Dommerkort (PDF):          Dommerkort (PDF):         Dommerkort (PDF):
filer/15 2011.pdf                 filer/16 2011.pdf                filer/17011.pdf

Hingster 2 år:                            Hingster 3 år og eldre:                                

Klassevinner Renavlet:               Klassevinner Renavlet:
kat7-4 (2).jpg (244753 byte)                 kat13-5 (2).jpg (280977 byte)
Læret´s Mentor                          Smedegårdens Mercer
Eier: Jarl Rasmussen/                  Eier: Ingrid Ølstad
May Britt Michelsen
Dommerkort (PDF):                      Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 7 2011.pdf             filer/Katalog nr 13 2011.pdf

Hopper 2 år:

Klassevinner Renavlet:                 Klassevinner Foredlet:
kat5-3 (2).jpg (255048 byte)                      kat6-8 (2).jpg (229871 byte)
Hajums Lumina                               Ringens Anemone
Eier: Johnny Skinstad                       Eier: Morten Strandsveen
Dommerkort (PDF):                          Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 5 2011.pdf                 filer/Katalog nr 6 2011.pdf

Hopper 1 år:

Klassevinner Renavlet:            Nr 2 i holdet:                              Klassevinner Foredlet:
kat8-1 (2).jpg (216468 byte)              kat9-1 (2).jpg (199853 byte)         kat10-2 (2).jpg (276573 byte)
Myklegardens Valentina         Hajums Luma                         Nemi of Quality
Eier: Urd Myklebost                    Eier: Ida D Plavnik                   Eier: Johnny Skinstad
Dommerkort (PDF):                   Dommerkort (PDF):                Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 8 2011.pdf          filer/Katalog nr 9 2011.pdf       filer/Katalog nr 10 2011.pdf

Hoppeføll: 

Klassevinner Renavlet:                    Klassevinner Foredlet:
kat11-3 (2).jpg (226701 byte)                      kat12-1 (2).jpg (318616 byte)
Michelle of Quality                          Læret´s Aurora
Eier: Johnny Skinstad                        Eier: Jarl Rasmussen
Dommerkort (PDF):                           Dommerkort (PDF):
filer/Katalog nr 11 2011.pdf                filer/Katalog nr 12 2011.pdf