Avl

Ny revisjon av avlsplanen for oldenburger i Norge ble vedtatt av avlsrådet september 2010.

Det skal være ny hovedrevisjon av avlsplanen hvert fjerde år og Norsk Oldenburger Forening har nedsatt et avlsutvalg som skal arbeide med den nye hovedrevisjonen. Utvalget vil trekke inn spisskompetanse etter behov innenfor ulike områder både fra  Dansk oldenborger avl og Landsutvalget for heste i DK for å samkjøre regelverket mellom de to landene for oldenburgeren. Det vil bli lagt vekt på å beholde oldenburgerens særpreg og sikre avlsmaterialet i årene som kommer.

De siste endringene av avlsplanen omfatter følgende (ikke uttømmende):

  • Krav til røntgen testing av hingster (identisk med krav i DK)
  • Skille mellom renavlede og foredlede hester i hver sin klasser på utstilling
  • Bruk av dansk dommerkort
  • Forbud mot innavl
  • Kun bruk av engelsk fullblodshingster som er kåret i DOA er tillatt
  • Blod % opphøyes til nærmeste 1/8

Spørsmål rundt avl rettes til Johnny Skinstad.