Kjørekurs med Olaf Nyby i regi NOF.

Maikurset: 01.05.2015 – 03.05.2015

  • Oppmøte fredag kveld, trening lørdag og søndag
  • Pris: 3000,- kr

Sommerkurs: 08.07.15 – 12.07.2015

  • Oppmøte onsdag kveld, trening torsdag, fredag, lørdag og søndag
  • Pris: 5500,-

Høstkurs: 26.09.2015 – 28.09.2015

  • Oppmøte fredag kveld, trening lørdag og søndag

Pris: 3000,- kr

Rasepresentasjon av fire sorte oldenburgere ved Olav Andres Ådnegård

Kursene er for alle, uavhengig av rase og ekvipagens kompetanse. I utgangspunktet vil kursene kunne inneholde alt fra tømmekjøring til tospannkjøring, avhengig av deltakernes behov og ønsker. Det vil bli lagt opp til to arbeidsøkter pr dag og teori. Det er ønskelig at det ved påmelding oppgis nivå og hva man ønsker å få ut av kurset.

Det er lagt opp til 10 deltakere på hvert kurs. Det er bindende påmelding, og kursavgift forhåndsbetales over bank. Ved sykdom/skade kan man melde avbud inntil 14 dg før kursstart. Ved avbud nærmere kursstart må man sikre at noen kan overta kursplassen, evt betale 1100 kr for helgekurs og 1600 kr for sommerkurset.

På flere av kursene er det få plasser igjen, og det gjøres løpende påmelding.

Påmelding gjøres til:

Norsk Oldenburgerforening

v/Marianne Ellingsberg

marelli@online.no

tlf: 91146205

NOF avholdt utstilling på Starum 30. august 2014.

Det ble en flott helg under årets hoppe og unghest utstilling på Starum i regi NOF. Været var bra og arrangement forløp som planlagt.

NOF vil takke alle medlemmer og bidragsytere for hjelpen i planleggingen og gjennomføringen av utstillingen.

En spesiell takk rettes til Søren Solgaard Nielsen, Formand DOA som kom fra DK og også en spesiell takk til dommerne Sten Marcussen og Lene Grimbuhler.

Vi fikk fire flotte vinnere fra utstillingen:

Max of Quality, årets foredlede hest 2014, Eier Kjerstil Lura Vaaland

Ringens Lotus, årets renavlede hest 2014, Eier Siw Lilleanderklev

Orlando of Quality, årets foredlede unghest 2014, Eier Marianne Ellingsberg

Valesca, årets renavlede unghest 2014, Eier Jarl Rasmussen

Orlando of Quality fikk i tillegg Dansk Oldenborger Avl sin ærespremie samt at Camilla Rasmussen ble kåret til utstillingens beste mønstrer.

NOF gratulerer både eiere, oppdrettere og mønstrere. Ytterligere resultater fra utstillingen kommer de nærmeste dagene.

katalog12 10

Orlando of Quality

katalog10 5

Max of Quality

katalog7

Ringens Lotus

katalog16 2

Valesca v/Jarl Rasmussen

Utstilling 2014

Norsk Oldenburger Forening har leid anlegget på Starum, Norsk Hestesenter også i år for å avholde utstilling for oldenburgere. Utstillingen vil bli avholdt siste helgen i august, hvor lørdag er utstillingsdag. Vi forbereder også ride- og kjørekonkurranse på¨søndagen.

Det blir plass for hester i gjestestallen på Starum og overnatting på internatet for de tobeinte. Priser vil fremkomme av påmeldingsskjemaet.

Påmeldingsavgiften skal innbetales på forhånd.

Vi avventer bekreftelse fra Danmark vedrørende hvem som kommer.

Påmeldingsfrist blir 7. august 2014. Påmeldingsskjema blir lagt ut på denne siden en av de første dagene. Vi må bare avklare detaljer i arrangementet.

Velkommen til utstilling.