Medlemskontigent 2016

Medlemskontigent 2016  betales til NOF sin bankonto 2670.42.03704. Merkes med navn, adresse, telefon og email.

Kontigenten for 2016 er 250 kroner.

Hvis man ønsker medlemsblad, må dette bestilles direkte den danske Oldenburger forening.

 

GENERALFORSAMLING 2016

Det innkalles til generalforsamling lørdag 5 mars 2016. Klokken 1500. På Esval gård.

Adresse Esvalvegen 63 2160 Vormsund.

Agenda:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Velge dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll.
 3. Behandle styrets årsberetning 2015. (Deles ut på årsmøte)
 4. Behandle revidert regnskap. (Deles ut på årsmøte)
 5. Behandle aktivitetsplan.
 6. Fastsette styrets godgjørelse.
 7. Behandle innkommende forslag. Fristen for innsendig er 13 februar 2016.
 8. Valg av styremedlemmer, varamedlemmer.
 9. Valg av leder og nestleder blant styrets medlemmer.
 10. Valgkomite.

Etter møte blir det sosialt samvær og servering.

Vennligst gi beskjed om deltagelse, for matens skyld.

Hjertlig velkommen.

Thor Richard Hansen

92865000

Lastebil@online.no

Kjørekurs med Olaf Nyby i regi NOF.

Maikurset: 01.05.2015 – 03.05.2015

 • Oppmøte fredag kveld, trening lørdag og søndag
 • Pris: 3000,- kr

Sommerkurs: 08.07.15 – 12.07.2015

 • Oppmøte onsdag kveld, trening torsdag, fredag, lørdag og søndag
 • Pris: 5500,-

Høstkurs: 26.09.2015 – 28.09.2015

 • Oppmøte fredag kveld, trening lørdag og søndag

Pris: 3000,- kr

Rasepresentasjon av fire sorte oldenburgere ved Olav Andres Ådnegård

Kursene er for alle, uavhengig av rase og ekvipagens kompetanse. I utgangspunktet vil kursene kunne inneholde alt fra tømmekjøring til tospannkjøring, avhengig av deltakernes behov og ønsker. Det vil bli lagt opp til to arbeidsøkter pr dag og teori. Det er ønskelig at det ved påmelding oppgis nivå og hva man ønsker å få ut av kurset.

Det er lagt opp til 10 deltakere på hvert kurs. Det er bindende påmelding, og kursavgift forhåndsbetales over bank. Ved sykdom/skade kan man melde avbud inntil 14 dg før kursstart. Ved avbud nærmere kursstart må man sikre at noen kan overta kursplassen, evt betale 1100 kr for helgekurs og 1600 kr for sommerkurset.

På flere av kursene er det få plasser igjen, og det gjøres løpende påmelding.

Påmelding gjøres til:

Norsk Oldenburgerforening

v/Marianne Ellingsberg

marelli@online.no

tlf: 91146205